Regulamin, jak to regulamin, zgodnie z polskim prawem być tutaj musi.
Gwarantuję jednak, że głównym celem działania Plumbi jest satysfakcja klienta.
Wszelkie napotkane problemy postaram się jak najlepiej rozwiązać mając ten cel przed oczami.
Dodatkowo o wiele czytelniej jest wszystko przedstawione na stronach pro-konsumenckich w sieci np. https://prokonsumencki.pl/
Z mojej strony mogę zagwarantować, że Plumbi respektuje wszystkie aktualne przepisy i szanuje wszystkie prawa konsumenta. Jeśli jakimś pechowym zbiegiem okoliczności coś nie pójdzie po Twojej myśli, proszę napisz mi maila, zanim zgłosisz sprawę do sądu. Tam nie jest fajnie i wolałbym się spotkać na piwie w celu wyjaśnienia sytuacji.
Z poważaniem,
Przemysław BobnisNie chcesz czytać, a masz pytanie, to napisz maila lub zadzwoń, a szybko odpowiemy.
REGULAMIN

 
Sklep internetowy plumbi.pl działający pod adresem http://plumbi.pl/sklep prowadzony jest przez:

PLUMBI Przemysław Bobnis
Wyb. Wyspiańskiego 37/4
50-370 Wrocław
- wpisanego do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8982016282, Regon: 022012842, telefon: 799 304 919, e-mail przemek@plumbi.pl,1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego plumbi.pl, składania zamówień na produkty dostępne w serwisie, dostawy zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłat za zakupione produkty, możliwości anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy zakupu-sprzedaży przez Klienta oraz zasad zwrotów i reklamacji.
2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie plumbi.pl, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość plumbi.pl oraz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. Przeglądanie asortymentu plumbi.pl i składanie zamówień nie wymaga rejestracji i zakładania konta przez Klienta.
 

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem serwisu plumbi.pl.
2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu plumbi.pl należy właściwie wypełnić formularz do zamówienia, podając wszystkie dane kontaktowe niezbędne do dokonania wysyłki zamówionego towaru tj. imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, adres e- mail, numer telefonu. Adres e-mail oraz numer telefonu mogą być użyte przez pracowników plumbi.pl w celu przeprowadzenia prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Procedura składania zamówienia obejmuje następujące kroki:
a) DODAJ DO KOSZYKA – polecenie znajdujące się przy każdym produkcie, umożliwia wybór produktów, które Klient chce zamówić,
b) DANE PŁATNIKA- Klient podaje adres, na jaki produkty mają zostać wysłane przez pracownika plumbi.pl, a także dane do faktury, jeśli Klient sobie ją życzy,
c) WYBIERZ OPCJĘ DOSTAWY – Klient wybiera sposób dostawy.
d) WYBIERZ METODĘ PŁATNOŚCI – Klient wybiera formę płatności.
e) POTWIERDZENIE – Klient otrzymuje informację o wartości zamówienia.
f) POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I PŁATNOŚĆ (ZAPŁAĆ ZA ZAMÓWIENIE). Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie plumbi.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od plumbi.pl potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w czasie składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia oznacza przyjęcie przez plumbi.pl złożonej przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży.
5. Zamówiony przez Klienta towar może zostać dostarczony w zależności od jego wyboru:
a) na wskazany podczas zamówienia adres,
b) do wybranego paczkomatu
6. plumbi.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wybranych produktów.
 

3. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

1. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu nadania przez plumbi.pl przesyłki z zamówionym towarem.
2. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu za pośrednictwem pracownika plumbi.pl kontaktując się z nim drogą elektroniczną lub telefonicznie.
3. W przypadku rezygnacji z części lub z całości zamówienia, jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, plumbi.pl dokona zwrotu całości lub części (przy rezygnacji z części zamówienia) przelanej kwoty w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania od Klienta informacji o rezygnacji. Zasady zwrotu należności opisane są szczegółowo w punkcie 9 regulaminu.
 

4. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. plumbi.pl realizuje zamówienia zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.W przypadku przesyłki zagranicznej należy skontaktować się z pracownikiem plumbi.pl w celu ustalenia czasu realizacji zamówienia, kosztów transportu, innych opłat itp.
2. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone na terenie Polski, Klient może dokonać opłaty:
a) przelewem bankowym - realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez plumbi.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Klienta poprzez zaksięgowanie płatności na koncie sprzedawcy
b) przelewy24.pl  - Płatność on-line (przedpłata) – za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl
c) płatność za pobraniem (Kurier) – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
d) płatność za pobraniem (Paczkomaty Inpost) – płatność kartą płatniczą w Paczkomacie Inpost oferującym płatności za pobraniem
3. Jeśli zamówione towary mają być dostarczone poza granicami Polski płatności można dokonać przelewem bankowym po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem plumbi.pl. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez plumbi.pl wpłaty na konto bankowe sklepu plumbi.pl
4. Płatność za zamówienie powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia w sklepie plumbi.pl
5. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 

5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Czas dostawy zamówionego towaru do Klienta na terenie Polski, od chwili nadania przesyłki wynosi: 1 - 3 dni robocze – jeśli przesyłka nadawana jest odpowiednio: za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów Inpost.
2. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy zamówionego towaru poza terytorium Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie.
3. plumbi.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z przyczyn wynikłych ze strony Klienta (m. in. podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy).
4. Aktualne informacje o kosztach dostawy, w zależności od wybranej opcji, znajduje się zawsze na stronie składania zamówienia oraz w informacjach dostępnych ze strony głównej.
 

6. CENY PRODUKTÓW

1. plumbi.pl zamieszcza informacje o produktach na stronie plumbi.pl/sklep i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie plumbi.pl zamieszczone są na stronie produktu i:
a) są cenami brutto, ale nie zawierają podatku VAT - zw. na podst. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
b) podawane są w złotych polskich;
c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Całkowita wartość zamówienia wraz z kosztami dostawy jest podawana w Koszyku po wyborze przez Klienta formy dostawy zamówionego towaru.
 

7. WARUNKI REKLAMACJI

1. Właściciel serwisu plumbi.pl jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność zakupionego towaru z umową sprzedaży, w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania towaru, w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

2. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu produktów.
3. W celu złożenia reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową lub reklamacji na zasadach określonych w udzielonej gwarancji, Klient jest zobowiązany przesłać produkty na adres korespondencyjny plumbi.pl tj. Plumbi Przemysław Bobnis; ul. Wyb. Wyspiańskiego 37/4; 50-370 Wrocław. W szczególnych przypadkach klient nie musi odsyłać towaru i otrzyma nowy w ramach rekompensaty.
4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamacji.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez plumbi.pl przesyłki z reklamowanymi produktami.
6. plumbi.pl pokrywa koszty przesłania towaru do reklamacji, zgodnie z wymogami prawa.
 

8.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Klient, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), może odstąpić od zawartej z plumbi.pl umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, oświadczenie w dowolny sposób (najlepiej email lub na piśmie), że odstępuje od Umowy. plumb.pl zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami punktu 9 regulaminu. Odstąpienie od umowy nie obejmuje produktów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu.
 
Wzór pisma odstąpienia od umowy można wygenerować tutaj:
https://prokonsumencki.pl/odstapienie-od-umowy-sprzedazy-na-odleglosc/?utm_source=artykul&utm_medium=baner&utm_campaign=odstapienie%20od%20umowy%20wzor
2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient.
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanych do plumbi.pl produktów ponosi Klient.
4. plumbi.pl nie przyjmuje kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  

9. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. plumbi.pl dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w następujących przypadkach:
a) anulowania całego zamówienia lub jego części- w przypadku anulowania części zamówienia zwrotowi podlega odpowiednia część zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją,
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
2. plumbi.pl dokona zwrotu pieniędzy w taki sam sposób, w jaki klient dokonał zapłaty, lub inny ustalony i zaakceptowany przez klienta.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie plumbi.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej prośby o przesłanie numeru rachunku bankowego Klienta nie otrzymał go. plumbi.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 

10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Przemysław Bobnis z/s we Wrocławiu.
2. Wypełnienie formularza zamówienia i akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), w celach realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji, dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez plumbi.pl. Dane, które są konieczne do prawidłowej realizacji umowy to: imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz adres e-mail.
3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez plumbi.pl informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, informacyjnych i biuletynów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez plumbi.pl Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej może być w każdym czasie cofnięta poprzez przesłanie prośby na email kontaktowy plumbi.pl
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikowania, poprawiania, usunięcia ich w części lub w całości.
5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom.
6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. plumbi.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach plumbi.pl były na najwyższym poziomie, jednakże możliwe są czasowe zawieszenia dostępności sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy plumbi.pl
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie plumbi.pl  nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
4. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie plumbi.pl  statystyk swojej obecności i aktywności w plumbi.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług plumbi.pl  korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z plumbi.pl
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a plumbi.pl rozstrzygane będą przez sąd.
7. plumbi.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez plumbi.pl , nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie plumbi.pl/sklep zmienionego regulaminu oraz informacji na stronie głównej. Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zostaną powiadomieni mailowo o wprowadzanych zmianach. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
8. Akceptacja niniejszego regulaminu jest także akceptacją otrzymywania od plumbi.pl niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do plumbi.pl (m.in. zmiany w naszym serwisie, promocje itp.), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze prywatne itp.), jak również informacje dotyczące pozostałych serwisów internetowych należących do właściciela plumbi.pl pana Przemysława Bobnisa.